Эмне үчүн бизди тандашат?

Үйлөрдү долбооролоо
боюнча 10 жылдык
тажрыйбабыз бар
Жумушка болгон баа
орточо базар
баасынан жогору эмес
500дөн ашуун долбоорлор
иш жүзүнө ашкан
иш графигинин сакталышы
Талап боюнча
өзгөртүүлөрдү
тезинен киргизүү
Иш графигинин
сакталышы
Кардарга
жекече
кызмат көргөзүү

Иш баскычтары

Кардар өзү
эмне керек
экендигин сүрөттөйт
Долбоордун
эскизин
жасайбыз
Кардардын каалоосуна
ылайык оңдоолорду
киргизебиз
Жумушчу
долбоорун
даярдайбыз
Долбоорду бекитүү
үчүн документтерди
даярдап беребиз
Долбоорго
ылайык курулушту
баштайбыз

Аткарылган проекттер

Биздин клиенттер